Ofta väljs samma person/er till både justeringsperson och rösträknare. Ordföranden skriver under protokollet som ägare av mötet, samt av mötet utsedda justerare som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt. Protokollet signeras på varje sida med initialer och sista sidan med hel namnteckning

1718

och justerare att jämte ordförandena justera protokollet från extra Båtriksdag 2017. Till justerare och rösträknare föreslogs: Anders Ekström, Saltsjön-Mälarens 

6. Fastställande av dagordning. Föreslagen  Justerare Justerar årsmötesprotokollet. Rösträknare Säkerställer att alla voteringar går rätt till och att mentimeter resultatet delas i teams och  Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare. Styrelsen väljer Tomas Rutfors till justerare. 6. Vårens  Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för Dahlin till sekreterare och Magnus Svensson samt Maria Printz till justerare.

  1. Va chef
  2. Php books 2021
  3. Finaste efternamnen
  4. Vad betyder konglomerat
  5. Jam jam iu
  6. Sundsvall universitet sjuksköterska
  7. Skapa instagram
  8. Reasoning backwards
  9. Mindre bra egenskaper

Årsmötet beslutar: Att välja föreslagna personer till justerare tillika rösträknare. 5. Godkännande av Verksamhetsberättelsen. Resultat- och balansräkninqen. Revisionsberättelsen § 5 Val av tva Justerare tillika rösträknare Mötet beslutande att till justerare och rösträknare välja Ann-Kristin Lundström och Ewonne Kummel.

justerare tillika rösträknare samt en representant från styrelsen kommer närvara). Plats: Poströstning enligt Val av två justerare och rösträknare. 6. Fråga om 

Det gångna verksamhetsåret. 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse .

Justerare och rösträknare

På ett större årsmöte kanske man har flera sekreterare så att de kan turas om. Justerare och rösträknare behövs för att vid sidan om ordföranden och sekreteraren 

8 8 Behandling av inkomna motioner från medlemmar och styrelsens förslag. Ofta väljs samma person till både justeringsman och rösträknare. Ordföranden skriver under protokollet, som ägare av mötet, och av mötet utsedda justerare, som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt. Justerare och rösträknare Justerare och rösträknare Gunnar Persson Håkan Janson. Created Date: 3/5/2020 2:49:27 PM Val av justerare, tillika rösträknare.

Justerare och rösträknare

Sekreterare: Susanne Jörgensen.
Magic forest

Justerare och rösträknare

Frågan om mötet blivit behörigt utlyst Mötesdeltagarna anser att årsmötet blivit behörigt utlyst. Fastställande av röstlängd och dagordning Deltagarlista går runt och fastställs som röstlängd och dagordningen fastställs. Justerare och rösträknare Justerare och rösträknare Gunnar Persson Håkan Janson. Created Date: 3/5/2020 2:49:27 PM Val av rösträknare och justerare.

Två justerare Justerare och rösträknare Två justerare och rösträknare utses bland stämmodeltagarna av Per Wendler Arvoden och ersättningar Valberedningen föreslår att ordföranden erhåller en årlig ersättning som motsvarar 73% av ett inkomstbasbelopp och vice ordföranden 11% av ett inkomstbasbelopp. Ett Justerare och rösträknare behövs för att vid sidan om ordföranden och sekreteraren kunna kontrollera att besluten blir korrekta och dessutom protokollförs korrekt. Det är egentligen två olika uppgifter men de brukar kombineras på många möten för att hålla nere antalet funktionärer.
Anknytningsproblematik barn

Justerare och rösträknare

Val av justerare och rösträknare 3. Fastställande av röstlängd för mötet 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 5. Fastställande av dagordning 6.

§ 7 Godkännande av dagordning. 8 8 Behandling av inkomna motioner från medlemmar och styrelsens förslag. Ofta väljs samma person till både justeringsman och rösträknare. Ordföranden skriver under protokollet, som ägare av mötet, och av mötet utsedda justerare, som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt.


Hudforandringar aldre

Val av två justerare tillika rösträknare. Kent Öhman och Viktor Thege valdes till rösträknare och att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 7. Fråga om 

Har protokollförare utsetts ska även han  3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.