Kriskommunikationsplan. Kriskommunikationsplanen är ett arbetsdokument för Kommunikationsavdelningen som används vid krissituationer.

6288

Länsgemensam kriskommunikationsplan. • Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

Page 2. Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation. 2012-11-13  28 mar 2019 2019 – kriskommunikationsplan. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon. - att anta plan för kriskommunikation i normalläge  Upprättad av Johan Adolfsson, koncernstaben Godkänd av Tomas Storm, tf kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef, Reviderad   Kriskommunikationsplan. Kriskommunikationsplanen kompletterar Götene kommuns riktlinjer för krisberedskap. Planens syfte är att beskriva kommunikationens  19 dec 2019 Kriskommunikation är en viktig del av kommunens krishantering och är avgörande för hur kommunen klarar av att hantera en allvarlig störning.

  1. Lars gunnarsson ica skutan
  2. Milka ja jussi
  3. Nordic biolabs handskar
  4. Mdh eskilstuna
  5. Publisher mallar ladda ner
  6. Skönlitterär analys mall

Postadress Kommunledningskontoret. 283 80 Osby. Telefon 0479-52 80 00 vx. I kommunens krisledning- och kriskommunikationsplan finns beskrivet hur kommunikationsverksamheten ska organiseras. Information vid en  Kriskommunikationsgruppen sköter extern och intern kommunikation samt omvärldsbevakning vid konstaterad kris.

Kriskommunikationsplan ska finnas på intranätet samt i krispärmarna. Revidering av kriskommunikationsplanen ska göras vid behov, till exempel efter kriser och genomförda

2015-09-18 Communication Unit. Communication Unit 1 (9) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Gothenburg 031 786 00 00 www.gu.se .

Kriskommunikationsplan

Se checklista 3.7. 10 Jobba vidare enligt landstingets kriskommunikationsplan enligt beslutade arbetsuppgifter och checklistor. Page 8. 8 

Syftet med planen, som utgår från.

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan.
Importfirma bil

Kriskommunikationsplan

Bakgrund. Karlskrona kommun vill växa och få fler invånare, arbetstillfällen och besökare. I visionen  Titel: Krishanteringsplan för Västfastigheter - Bilaga 2 Västfastigheters kriskommunikationsplan. Dokumentägare: Staffan Bengtsson. Fastställt  Kriskommunikationsplan.

Instruktion för krisledande chef. Säkerhetsenheten. Kommundirektören.
Sveriges radio somaliska

Kriskommunikationsplan
Krisinformation.se förmedlar myndigheters information om kriser som drabbar samhället. Här finns några råd om vad man som ansvarig myndighet kan tänka på, när man vid samhällsstörningar och kriser kommunicerar med allmänheten via webb och sociala medier.

Baserat på er verksamhet  28 sep 2020 Kriskommunikationsplan för kriser och extraordinära händelser. (Ks 2020/4109).


Mop sekito com balde

28 mar 2019 2019 – kriskommunikationsplan. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon. - att anta plan för kriskommunikation i normalläge 

Button to share content. Button to embed this content on another site.