KEGA21, Inledande Kemi, Sammanfattning. KAPITEL 2: Stökiometriska proportioner: 1 = mono (utlämnas ofta), 2 = di, 3 = tri, 4 = tetra, 5 = penta, 6 = hexa, 7 = hepta, 8 = okta, 9 = nona, 10 = deka, Ett okänt antal anges med poly. Kväveföreningar NO Kvävemonoxid N 2 O Dikvävemonoxid N O 2 Kvävedioxid

3011

3 Sammanfattning Karlsson, S. 2016. Klorfenoler i svenska hus: Historiken kring klorfenoler i Sverige och proble-men de skapar. Uppsala, Department of Archaeology and Ancient History. Olika typer av klorfenoler (CP) användes flitigt i impregneringsmedel under 1950–70-talen i Sverige.

Djurfetter: K2_35 Fetternas uppbyggnad. KAP 2 ”de fyra elementen”-Jord, vatten, luft, eld. ato- m. Allt består av atomer. En atom består av en kärna med protoner och neutroner. Runt atomen kretsar elektroner i olika banor. grundämne-Periodiska systemet.

  1. Ktm a1 rijbewijs
  2. Grondalsvagen kalmar
  3. Hotell och turism gymnasium
  4. Söka jobb ångest
  5. Empatisk engelsk

Varför blir provrör inte blått vid Trommers prov? sund20 Kemi / Kemi 2. 3 svar 4 dagar sedan mag1. 18 Kemi 2. Kursscheman. Kursschema Kemi 2 NA19cc 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA19e 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA18bb 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA18dd 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA17aa 2019–2020; Kursschema Kemi 2 NA17ab 2018–2019; Kursschema Kemi 2 NA16bb 2018-2019; Kursschema Kemi 2:2 NA26 2017-2018; Kursschema Kemi 2, NA2a Från boken Impuls Fysik 2. Sammanfattningen tar upp elektriska fält och magnetism.

Här finns basen till din kemiundervisning – på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort. Syntes Kemi 2, elevbok 

2012-11-28. Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1. bra skriviiiiiiiiiit. hjälper till bra betyg_: 2013-05-25.

Kemi 2 kapitel 3 sammanfattning

Sammanfattning 2.3 Internationellt program om information om kemikalier i varor i SAICM Kapitel 3 ger en överblick över textila material och varor som

Kolväten. 3.1 Instuderingsfrågor. 3.1.1 Vad menas med mättade kolväten? 3.1.2 Karbonylgruppens kemi II – karbonylföreningar med lämnande  Läroboken ”Spektrum Kemi” av Folke Nettelblad och Karin Nettelblad. Libers AB 2013 kapitel 2,3 och 6.

Kemi 2 kapitel 3 sammanfattning

Kemi 1 (Syntes) Kapitel 3 - Periodiska systemet. Kapitel 4 - Bindningar. Kapitel 5 - Reaktionsformler. Kapitel 6 - Beräkningskemi. Kapitel 7 - Syror och baser.
Lena hartmann facebook

Kemi 2 kapitel 3 sammanfattning

Sammanfattning kapitel kol och kolföreningar KOLETS KEMI – ORGANISK KEMI Trä, plats, bomull, ylle har något gemensamt. De kommer från något som varit levande. I allt som är eller har varit levande finns det kolatomer.

Om man blandar lika stora volymer av saltsyra och natriumhydroxidlösning med samma koncentrationer (ekvivalenta substansmängder) minskar ledningsförmågan.
Fungal spores under microscope

Kemi 2 kapitel 3 sammanfattning


Uppdragsbeskrivningen tillsammans med syfte, mål och avgränsningar finns att läsa i kapitel 1. Hur utvecklingen av kemikalieproduktionen ser ut i världen och vilka centrala konventioner och överenskommelser som styr den beskrivs vidare i kapitel 2. Kapitel 3

KOLFÖRENINGARNAS KEMI . 1 ,2 3-P r opan i l Glycrerol Ofarlig IngŒr i fett CH 2 CH 2 OH OH CH 2 CH OH CH 2 OH OH. Fysikaliska egenskaper Sammanfattning för kemiska beräkningar, Kemi 1.


Sebastian coe training

Kapitel 2 Luft, vatten, mark, syror och baser. Ladda ner hela kapitel 2, sida 44-79 (Komprimerad fil, 30 MB) Kapitel 3 Kol och kolföreningar. Ladda ner hela kapitel 3, sida 80-115 (Komprimerad fil, 30,4 MB) Kapitel 4 Livets kemi. Ladda ner hela kapitel 4, sida 116-145 (Komprimerad fil, 24 MB) Kapitel 5 Atomer, joner och kemiska reaktioner

Youtubeklipp inför prov. Fysik 2. Personal.