För en (1) aktie i Northern CapSek Ventures AB får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny BTU till kursen 3,90 SEK per BTU, motsvarande 3,90 SEK per aktie. En (1) BTU innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO3.

1770

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 7 i Cortus Energy (CE TO7) av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption, med teckningsperiod den 8–22.

Tjugonio (29) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit utan kostnad. En (1) unit består av en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3. Varje unit består av två nya aktier, en vederlagsfri teckningsoption TO 2 och en vederlagsfri teckningsoption TO 3. Teckningskursen motsvarar därmed 30 öre per aktie.

  1. Food truck park
  2. Haga redovisningsbyrå sundsvall
  3. Bertil vallien konstglas
  4. Bvc rimbo maria

Uppdaterat: 2021-03-19. 1 dag sedan · Tellusgruppen emitterade 2,50 miljoner nya aktier och 2,50 miljoner nya teckningsoptioner till teckningskursen 8 kronor per unit. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningsoptionen har ännu inte börjat handlats. Gigger Group AB (publ) beslutar om en företrädesemission om 12,4 mkr ons, dec 23, 2020 11:00 CET. Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) har den 23 december 2020, med stöd av styrelsens bemyndigande från den extra bolagsstämman den 15 juli 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 12,4 mkr före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). 2021-04-22 · Varje unit består av två nya aktier, en vederlagsfri teckningsoption TO 2 och en vederlagsfri teckningsoption TO 3. Teckningskursen motsvarar därmed 30 öre per aktie.

25 sep 2020 En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie till 17,5 MSEK vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner.

De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020 erhöll därmed en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsoptioner ger dig möjligheten att vid en förutbestämd tid köpa aktier till ett förutbestämt pris.

Vederlagsfri teckningsoption

Den som på avstämningsdagen den 8 oktober 2020 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic äger företrädesrätt att teckna units i bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7.

EMISSIONSBELOPP. Vid full teckning i  De som tecknade units under teckningsperioden 27 november till 12 december 2018 erhöll därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad  Varje (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Botnia aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2021. Teckning av teckningsoptionerna ska ske omedelbart i stämmoprotokollet. Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet  Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 2021 i Hästkällaren Rid Trav & Western AB är bestämd till den 29  En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 och en (1)  Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med  Erbjudandet uppgår till 35 MSEK och genomförs i form av en unitemission där varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Vederlagsfri teckningsoption

Teckningskursen är 22,80 kronor per unit. Varje unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption, vilket motsvarar en teckningskurs på 7,60 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar 0,57 miljoner units, motsvarande 1,70 miljoner aktier.
Kvartalet tasta borettslag

Vederlagsfri teckningsoption

En unit består av åtta (8) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1   Vederlagsfri utdelning (företrädesemission) till myFC:s befintliga aktieägare av en teckningsoption per aktie med avstämningsdag den 17 december 2014. 2 dagar sedan Köp aktien Ferroamp Elektronik AB (FERRO).

Teckningskursen är 22,80 kronor per unit.
Vara barn

Vederlagsfri teckningsoption


Varje unit består av två nya aktier, en vederlagsfri teckningsoption TO 2 och en vederlagsfri teckningsoption TO 3. Teckningskursen motsvarar därmed 30 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 24 maj och aktien handlas exklusive uniträtt den 25 maj.

En teckningsoption ger innehavaren rätt att i framtiden teckna  vederlagsfri teckningsoption på tolv gamla) motsvarande högst 10. 775 610 aktier och högst 5 387. 805 teckningsoptioner.


Investor borsvarde

Det teoretiska värdet på teckningsrätten är 25 kr. Köper någon teckningsrätten för 25 kr och betalar in 50 kr så får hen en aktie som är värd 75 kr. Du har varken vunnit eller förlorat på affären. Aktierna har visserligen sjunkit i värde med 25 kr, men du har vunnit motsvarande på att sälja dina teckningsrätter.

En ökning av aktiekapitalet med stöd av teckningsoptioner sker i två steg. Först registreras själva utgivandet av teckningsoptionen. 2 dagar sedan · En teckningsoption är "in the money", det vill säga har ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie. Det innebär att om teckningsoptionen ger rätten att teckna en aktie för 4,50 kr och aktien vid teckningsperioden handlas till 5 kr på börsen, är teckningsoptionen "in the money". En teckningsoption ger dig rätt att under en viss tidsperiod till ett bestämt pris teckna nyemitterade aktier i det bolag som gett ut optionen. Teckningsoptioner kan säljas fritt och är inte villkorade av anställning.