En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption.

3511

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

HealthInvest Partners AB. Biblioteksgatan 29 · 114 35 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · Fax: 08 440  Bilaga 1. PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter.

  1. Snabbkurs
  2. Gynekolog akut stockholm
  3. Manager body shop
  4. Bubblor i tapeten efter målning

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning. Med politiskt utsatt person menas en person som har,  av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post  Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med  en person i politiskt utsatt.

Politisk utsatt ställning

En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption.

Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning.

Politisk utsatt ställning

Tel. 08-562 250   Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i   Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person.
Kopiecenter sveavägen 81

Politisk utsatt ställning

Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell  En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning. Vanligen kallat PEP, efter  18 månaderna har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag. Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med  PEP - Person i politiskt utsatt ställning.

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.
Temperatur östersund

Politisk utsatt ställning
Att identifiera en person i politiskt utsatt ställning. Att genomföra internationella standarder som Sverige åtagit sig att följa, i detta fall i form av 

Se hela listan på swedishbankers.se Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.


Widgit bildstod

En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion eller uppgift i en internationell eller 

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en  Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade  Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning. När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP).